Jesteś tutaj

Расчет стоимости геодезических работ

Podstawowa forma kosztorysowania prac geodezyjnych

Koszt tego zakresu usług kształtują następujące kluczowe aspekty:

  1.     Teren opracowania, a także jego przeznaczenie (budowa liniowych autostrad, budynków mieszkalnych lub przemysłowych).
  2.     Poziom zagospodarowania terenu: im więcej obiektów naziemnych i podziemnych, tym bardziej złożony plan topograficzny i droższe działania badawcze.
  3.     Konieczność wykonania „drzewa”. Tutaj należy wziąć pod uwagę stopień zagospodarowania terenu (liczbę drzew, sztuk).
  4.     Dostępność linii komunikacyjnych i potrzeba ich lokalizacji.
  5.     Konieczność skoordynowania istniejącej komunikacji podziemnej ze służbami regulacyjnymi.
  6.     Jaki układ współrzędnych należy zastosować do pomiarów topograficznych. Możesz wybrać warunkowy układ współrzędnych, SK-63, MSK-50, lokalny itp.

Aby obliczyć koszt prac geodezyjnych w odniesieniu do Twojej lokalizacji, skonsultuj się z przedstawicielem Geoscience: (+48) 721 744 302