Jesteś tutaj

Геодезический план земельного участка

Plan geodezyjny – mapa działki przekazana w formie papierowej lub cyfrowej przez geodetę. Zawiera informacje o terenie, a także o wszystkich obiektach na ziemi z naniesionymi punktami geodezyjnymi.

Rodzaje planów topograficznych dostarczonych przez Geoscience

  1.     Podstawowy. Mapa, która zawiera bardzo szczegółowe informacje o wszystkich istniejących elementach witryny.
  2.     Specjalistyczne. Jego kompilacja jest istotna dla określonego celu. Jednocześnie rysowanie obiektów na planie odbywa się selektywnie, na podstawie wymagań określonych w zadaniu technicznym klienta.

Skale planów geodezyjnych i ich przeznaczenie:

  •     1:100 i 1:200 - do projektowania krajobrazu małych obszarów (charakteryzujących się dużą szczegółowością).
  •     1:500 i 1:1000 - dla obiektów liniowych i budynków o różnym przeznaczeniu.
  •     1:5000 - plany, które są istotne przy projektowaniu miast i obiektów przemysłowych.

Aby wykonać plan geodezyjny działki, skorzystaj z usług Geoscience. Tel: (+48) 721 744 302