Jesteś tutaj

Analiza składu granulometrycznego gleby pokazuje proporcje różnych frakcji gleby w osobnej próbce. Ta procedura, w ramach badań geologicznych, umożliwia ustalenie wskaźników porowatości skały, ilości jej składników rozpuszczalnych w wodzie, określenie wskaźników plastyczności, kapilarności i ściśliwości.

Metody rozkładu wielkości ziarna praktykowane przez Geoscience

Przeprowadzenie tego badania jest możliwe zarówno w terenie według cech zewnętrznych (na dotyk), jak iw laboratorium. A jeśli pierwsza metoda daje tylko dane orientacyjne, to druga daje 98% rzetelnych informacji ze zniżką za błąd sprzętu.

Metody analizy:

  1.     "Suchy". Grudkę lub małą szczyptę ziemi należy wziąć w dłoń i pocierać palcami. W ten sposób określany jest skład mechaniczny. W obecności gliniastych skał kompozycja będzie się z trudem przecierać. Obecność gleb gliniastych powoduje powstanie drobnego proszku z wtrąceniami piasku, powstającego podczas mielenia.
  2.     "Mokry". Próbka gleby zostaje doprowadzona do stanu maksymalnej plastyczności (w wyniku zwilżenia zmielonego materiału). Następnie piłka toczy się po twojej dłoni. Jeśli mówimy o luźnych glebach, kula w ogóle się nie formuje. Jeżeli w składzie przeważają piaski spoiste, to kula łatwo się kruszy, a w przypadku gliny piaszczystej będzie miała chropowatą powierzchnię.

Z apelem do specjalistów Geoscience określenie rozkładu wielkości cząstek odbywa się zarówno w terenie, jak i przy użyciu precyzyjnego sprzętu laboratoryjnego w specjalnych warunkach, co daje maksymalną dokładność!

Wyniki rozkładu wielkości cząstek w naukach o Ziemi - gdzie można je wykorzystać?

Właściwość skontaktowania się z inżynierami Geoscience można uzasadnić następującymi argumentami:

  •     Konieczne jest określenie rodzaju gleby na wybranym obszarze.
  •     Wymagane jest ustalenie faktu przydatności gruntu do rozmieszczenia konstrukcji masowych. Jest to szczególnie pożądane podczas budowy zapór i zapór.
  •     Konieczne jest wybranie optymalnej wielkości otworów do późniejszej instalacji filtrów wiertniczych.
  •     Przeprowadzenie obliczeń przewidywanego osiadania gruntu na terenie, w wykopach, dołach lub tamach filtracyjnych.