Ви є тут

Розвідувальне та промислове буріння свердловин – єдиний економічно виправданий спосіб видобутку газу в Україні, відомий сьогодні! Головна вимога до виконавця відповідно до закону України: «Фізична або юридична особа має мати у своєму розпорядженні відповідні дозволи на користування нафтогазоносними надрами». Geoscience має такі дозволи і має повний доступ до обладнання та техніки для виконання такого завдання.

Послуги компанії Geoscience в рамках організації та облаштування свердловин на газ

На стадії визначення геологічної будови місцевості та рівня нафтогазоносності аналізованої ділянки необхідно проведення комплексних досліджень із залученням відповідного обладнання та техніки.

Geoscience має теоретичні знання, практичний досвід і технічні можливості для організації геологічних робіт у наступних напрямках:

 1. Дослідження території щодо виявлення геофізичних і геологічних її особливостей.
 2. Виконує камеральний архівний моніторинг ділянки за останні роки (за наявності цієї інформації).
 3. Проведення аерокосмогеологічного вивчення території.
 4. Здійснення прямих пошуків покладів газу польових умовах.
 5. Безпосередня розробка свердловин для видобутку газу місцях його максимального скупчення.
 6. Проведення попереднього буріння свердловин на газ та виконання низки супутніх операцій.

Згідно з загальнозатвердженими правилами, інженерами Geoscience виконується організація свердловин на газ з додатковим рядом робіт, що передбачають екологічні дослідження, а також інші види хронологічного моніторингу навколишньої екологічної обстановки на місцевості.  

Процес буріння свердловин на нафту та газ у виконанні Geoscience

Гірські виробки для подальшого видобутку газу не належать до стандартних свердловин! Для кожного завдання застосовується свій індивідуальний метод розвідки.

Типи свердловин на газ, реалізовані командою Geoscience:

 1. Структурно-пошукові освіти. Буріння виробок такого типу здійснюється з метою фіксації структурних особливостей та рівня продуктивності запланованого вироблення газу.
 2. Розвідувальні свердловини. Функціональне призначення таких утворень пояснюється самою їхньою назвою. Гірські вироблення цього типу актуальні, коли є необхідність вивчити територію щодо наявності покладів газу.
 3. Експлуатаційні – ті виробки, головним завданням яких є видобуток нафти чи газу.

Із залученням фахівців Geoscience до низки запланованих робіт з'являється можливість буріння будь-яких за призначенням експлуатаційних свердловин:

 • Нагнітальні – застосовуються для нагнітання пари чи води.
 • Випереджально-добувні – передбачають подальший процес видобутку газу з паралельним моніторингом структури шарів.
 • Опорні – один із підвидів моніторингових свердловин. Вони служать виявлення і локалізації родовищ горючих копалин.
 • Оціночні - служать виявлення кількості газу чи залишків пласта інших випробувань.
 • Наглядові та контрольні – освіти, що служать для дослідження структурних особливостей території.

Відповідно до законодавчих норм України, особа, яка надає послуги з буріння свердловин на газ, зобов'язується забезпечити:

 • Кваліфіковане геологічне дослідження району.
 • Охорону розроблених надр газу товщі земної породи.
 • Виконує всі операції в контексті існуючих стандартів і правил.

Geoscience має у своєму розпорядженні не тільки повний арсенал сучасної техніки для буріння свердловин на газ, але й приваблює до роботи кваліфікованих інженерів з багаторічним досвідом роботи у сфері.

Геологічна розвідка газових надр – процедура моніторингу від Geoscience

Будь-який вид буріння із переліку послуг компанії Geoscience здійснюється у суворій відповідності до всіх прописаних норм українського законодавства. Перед стартом буріння свердловин на газ нашими інженерами здійснюється детальний моніторинг складу ґрунту, екологічного фону місцевості та інших факторів.

З Geoscience можлива реалізація наступного ряду завдань у рамках геологічного буріння:

 1. Вивчення геофізичних процесів, які відстежуються на території дослідження. Проведення геологічної експертизи щодо виявлення покладів газу.
 2. Виконує підготовчі роботи та пошук найбільш оптимального місця для виконання глибокого розвідувального буріння. Формування структурованого звітного документа з усіх можливих питань розробки газу.
 3. Аналіз інженерної геології у процесі будівництва вишок на свердловинах для подальшого видобутку газу.
 4. Систематичний моніторинг кількості сировини газу, а також проведення спеціальних експертиз для контролю за його якісними показниками.
 5. Моніторинг гідрогеологічних прошарків, що відстежуються у пластах гірських порід на будівельному майданчику.
 6. Складання необхідної документації та подальше узгодження її з відомчими та державними органами.
 7. Проведення лабораторного аналізу відібраних матеріалів із свердловин.

Geoscience надає послуги повного циклу щодо геологічного дослідження території в будь-яких умовах, для будь-яких цілей і незалежно від територіального знаходження будівельного майданчика.