Ви є тут

Дослідження геологічних особливостей території - гарантія будівництва з розумом, довговічність майбутньої конструкції, безпеку населення, економія коштів на всі монтажні та експлуатаційні роботи.

Для грамотного вивчення геології потрібно міждисциплінарний підхід, навички і досвід спеціалізованих інженерів-геологів! Буріння шурфів, відбір експериментальних зразків грунту і води для подальшої експертизи, лабораторний аналіз проб і занесення всіх результатів випробувань в звіт - комплекс робіт, який дозволить комплексно досліджувати товщу землі на будівельному майданчику, а також визначити всі необхідні властивості (хімічні та фізичні) гірських порід і грунтових вод.

Цілі вивчення геології для будівництва

Від результатів геологічних вишукувань залежить цілий ряд ключових будівельних рішень. Зокрема це стосується сприятливості умов для організації будівельного процесу. Негативні гео -умови на майданчику вимагають складних і матеріально витратних рішень. Мета - вибрати ділянку під забудову з максимально стабільними грунтами, які забезпечать не тільки економічність будівництва, але і безпечну експлуатацію готового споруди.

Забезпечити надійність споруди без попереднього аналізу геології на майданчику неможливо! В результаті залучення кваліфікованих інженерів G eoscience вдасться:

 1. Підтвердити технічну виправданість старту будівельного процесу на обраному ділянці.
 2. Визначити найбільш оптимальне розташування планованого споруди на місцевості.
 3. Грамотно підібрати тип фундаменту, що відповідає всім параметрам грунтів (хімічних і фізичних) і гео -умови майданчика. Крім цього визначається оптимальна глибина закладки підстави.
 4. Визначити наявність потреби в використанні паль. Якщо ж така існує, підбирається тип пальового фундаменту для будівництва на нестабільних грунтах або на ділянках з високим відсотком заболоченности території.

Етапи і склад робіт по вивченню геології для будівництва у виконанні G eoscience

Професійний підхід до геологічного аналізу території, виділеної під забудову, дозволяє отримати перелік даних, які служать основою для складання сейсмологічних характеристик місцевості, а також про її тектонічних особливості. Крім цього, в результаті всіх випробувань і камеральної обробки даних вдасться спрогнозувати ймовірні зміни гідрологічних і геоморфологічних процесів за фактом зведення споруди.

Вивчення інженерно-геологічних особливостей будівельної ділянки включає ряд робіт:

 • Пошук і вивчення існуючих архівних результатів досліджень (при їх наявності).
 • Виконання бурильних операцій на місцевості із залученням автоматичної важкої техніки і / або ручного інструменту.
 • Взяття зразків грунту і грунтових вод з подальшим виконанням лабораторних досліджень цих самих проб. На цій стадії визначаються їх фізико-механічні та хімічні властивості.
 • Локалізація підземних комунікаційних ліній за допомогою геофізичного обстеження території.
 • Дослідження геологічної будови виділеної ділянки.
 • Виявлення процесів, які формують небезпеку як на стадії будівництва, так і під час експлуатації будівлі.
 • Вивчення особливостей залягають на ділянці грунтів, визначення складу і місця знаходження водоносного горизонту. Тут же здійснюється аналіз гідрогеологічного режиму місцевості з використанням високоточного сучасного обладнання у виконанні G eoscience .
 • Виконання геологічної прив'язки проектованого об'єкта і існуючих інженерних виробок до конкретної місцевості.

Послідовність виконання робіт із залученням кваліфікованих інженерів в області інженерної геології:

 1. Підготовча стадія. На даному етапі здійснюється аналіз існуючої інформації про об'єкт, а також виконується збір необхідних даних (картографічні та офіційні відомості). Тут же обговорюються всі умови робіт між замовником і виконавцем, формується план робіт і складається кошторис. Після узгодження вартості досліджень полягає договір з прописанием всіх обговорених моментів.
 2. Польовий. Під час дослідницьких заходів на даній стадії виконуються бурильні операції. Кількість же свердловин залежить від розмірів і призначення споруди, поверховості споруди і загальної його площі. Після виконання буріння здійснюється забір проб грунту і води для подальшого аналізу в спеціалізованих лабораторіях G eoscience .
 3. Камерально -лабораторних. Тут фахівцями здійснюється лабораторний аналіз попередньо відібраних проб з подальшим занесенням всіх результатів випробувань в звітний документ. Крім цього, виносяться ключові рекомендації для проектувальників і будівельників, формуються таблиці і графіки, технічна документація для власника ділянки і контролюючих інстанцій.    

Результат вивчення геології для будівництва. Який він для замовника?

Дослідження геологічних особливостей території дозволить отримати всі необхідні дані задовго до безпосередніх капіталовкладень в будівельний процес! Серед таких даних:

 1. Геологія ділянки - інформація про вже вивчених грунтах на майданчику, що дозволить підібрати найбільш оптимальний тип фундаменту. Ці дані враховують вагу, габаритні розміри і висотність майбутньої конструкції.
 2. Блукаючі точки. Ця інформація дозволить запланувати роботи, що виключають поломку кабельної лінії на об'єкті, а також убезпечити від корозійного впливу на оболонки.
 3. Електрична корозія і її інтенсивність. Дослідження проводяться в тому числі і по виявленню питтингов , щілинний і міжкристалітної корозії.
 4. Фізичні властивості ґрунтів, фізико-механічні та хімічні їх особливості. Ці дані дозволять спрогнозувати поведінку ґрунту під тиском проектованого об'єкта. Серед найбільш значущих фізичних характеристик:
 • електричні , магнітні та теплофізичні особливості;
 • електропровідність ;
 • діелектрична проникність землі;
 • капілярна зв'язність матеріалу;
 • рух води;
 • вага і т.д.

Невірні рішення на етапі проектування фундаменту - одна з головних причин прояви деформацій будівлі і / або преждевре Ємен його руйнування.

Сучасні методи вивчення грунту в рамках геологічних вишукувань для будівництва

Рівень навантаження на грунт, склад грунту, ступінь осідання, вміст вологи в грунті, пористість і щільність - цей і ряд інших показників є результатом комплексних гео -пошук на майданчику! Отримання ж аргументованих і точних випробувань здійснюється геологами G eoscience в кілька етапів:

 1. Камеральное дослідження території за існуючими геологічним картам. При цьому аналіз проводиться не тільки рельєфних особливостей, але і вже існуючих будівельних об'єктів.
 2. Вимірювання динамічного опору грунту після забору зразків.
 3. Локалізація матеріалів, здатних вступати в негативну реакцію з будівельними елементами. Наприклад, наявність гіпсу в грунті сприяє руйнуванню бетону.
 4. З використанням спеціального обладнання визначається сила тертя.
 5. Оцінка деформаційних факторів.
 6. Проведення лабораторних випробувань на високоточному обладнанні в спеціальних умовах.

Якісний і комплексний аналіз грунту і води дозволить об'єктивно вибрати фундамент для майбутньої будови і правильно організувати його будівництво (глибина залягання та інші моменти)!

Ціна вивчення геології для будівництва. Як формується? Стимулятори росту вартості послуги.

Питання ціноутворення послуг в області геології може враховувати ряд як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, властивих лише конкретної ділянки! У більшості випадків цінник вишукувальних заходів для будівництва формується з урахуванням наступних моментів:

 1. Обсяг робіт, приписаних в технічному завданні і необхідних до виконання.
 2. Рівень складності проведення польових робіт на майданчику.
 3. Розміри земельної ділянки (загальна площа території).
 4. Місцезнаходження майданчика (віддаленість від найближчого обласного центру). Даний фактор враховує транспортні витрати.
 5. Потреба в організації додаткових робіт у разі недостатньої вивченості місцевості.
 6. Різновиди і кількість обладнання, задіяного під час робіт.

Наприклад, для приватного будинку невеликій площі, достатнім буде пробурити 3 свердловини по 8 метрів з огорожею по кілька зразків ґрунту і води з кожної (на різних глибинах). Зі збільшенням розмірів території для будівництва, збільшується і кількість гірничих виробок, а значить вартість всіх робіт.

Тут же слід зазначити і ситуацію, якщо грунти, що переважають на місцевості, мало підходять для запуску будівельного процесу. У цьому випадку з'являється необхідність в проведенні додаткових діагностичних заходів - статистичне і динамічне зондування, нанесення штампів, пресиометром . Результат - збільшення остаточної вартості послуги.

Суб'єктивні чинники зростання цінника на вивчення геології

 1. Цінова політика конкретної компанії, з якою було вирішено співпрацювати замовником.
 2. Спеціалізація фірми-виконавця робіт.
 3. Можливість проведення комплексного вивчення території - дозволяє заощадити до 30% вартості, в порівнянні із замовленням послуг поодиноко .

При цьому слід враховувати і той момент, що попередньо обумовлений цінник робіт може змінитися! І можливо це лише в кількох випадках:

 • Внесення термінових зміна в законодавство.
 • Поява додаткових побажань у замовника (внесення коригувань до вже узгодженого технічне завдання) або настання форс-мажорних обставин.
 • Необхідність підготовки та оформлення відсутніх документів.

Вивчення геології дл ьства малогабаритних будівель

Коли зведення будинку здійснюється практично власноруч, навантаження на фундамент і склад грунтів - одні з останніх параметрів, які можуть хвилювати для більшості. Однак будівництво власного будинку - той самий випадок, коли цінність має кожна гривня.

Будівництво без урахування параметрів грунтів і водоносного горизонту місцевості загрожує наслідками:

 • Численні тріщини в стінах.
 • Підтоплення споруд, зведених на пухкому грунті.
 • Порушення геометрії дверних і віконних прорізів і т.д.
 • Часткове або повне руйнування конструкції в результаті невірно обраного фундаменту.

Геологічні вишукування грунту - гарантія виправданих інвестицій при будівництві будь-якого масштабу без прив'язки до призначення майбутньої споруди!

Фактори, що дозволяють гарантувати якість вивчення геології та бур ництва і оперативність робіт

Дані про геологічні дослідження несуть важливе стратегічне значення не тільки в питанні економії і збереження капіталовкладень, але і з точки зору безпеки! Зважаючи на це точність результуючих даних про геологію повинна бути пріоритетом для кожного забудовника! Достовірність лабораторних випробувань може бути гарантована наступними моментами:

 1. Наявність сучасного обладнання. Йдеться як про важку і вимірювальної техніки для польових випробувань, так і про високоточних приладах для лабораторного аналізу.
 2. Сертифікування інженерів. Метод «проб і помилок» - не кращий підхід для вивчення геології!
 3. Досвід. Цей момент дозволяє вести роботи в будь-яких умовах з гарантією якості!

Geoscience - сертифіковані фахівці і багаторічний досвід в області геодезичних вишукувань , що є запорукою точності та інформативності звітного документа!