Ви є тут

Структурні особливості ґрунту – першочерговий фактор, що визначає його характеристики міцності. Дослідження геології ґрунту у виконанні Geoscience полягає у ряді лабораторних випробувань зразків, у тому числі й виявлення складу ґрунту, хімічного, структурного та гранулометричного.

Показники міцності ґрунту, що визначаються в лабораторіях Geoscience

Головними випробуваннями стійкості ґрунту до руйнувань, що проводяться у лабораторних умовах, є:

  1. Одноосьове розтягнення. Під час справжнього тесту грунт піддається силі, що сприяє розриву зразка. Дане дослідження особливо актуальне для скельних та зв'язних дисперсних порід. У природі розтягування найчастіше викликаються силами гравітації.
  2. Одновісне стиснення. Відібраний зразок підпорядковується навантаженню у вертикальній площині. Фіксуються показники тиску, у якому настає руйнація матеріалу. Мета: визначити як буде реагувати ґрунт на тиск фундаменту майбутньої споруди та безпосередньо самої споруди.
  3. Опір матеріалу зсуву. Під час цього аналізу визначається стійкість грунту вертикальним і горизонтальним навантаженням. Значення цього показника прямо залежить від зчеплення та сили тертя, що виникає між частинками матеріалу. Максимальні значення відзначаються у скельних та зв'язних ґрунтів.

Професійний контроль факторів, які можуть впливати на показники міцності ґрунту від Geoscience

Лабораторним шляхом інженерами аналізуються такі зовнішні та внутрішні фактори:

  • Гранулометричний склад . Крупноуламкові ґрунти на кілька порядків легше втрачають свою міцність у порівнянні з дрібнозернистими.
  • Мінеральний склад . Аналізується міцність мінералів, що входять до складу ґрунту.
  • Засоленість . Ґрунтові пласти з високим вмістом розчинних солей більш стрімко втрачають свої показники міцності у процесі зволоження.
  • Поровий тиск . Чим більшою водонасиченістю характеризується ґрунт, тим він міцніший. Пояснюється це передачею меншої напруги на скелет ґрунту.
  • Пористість та наявність тріщин матеріалу. За наявності таких ознак робиться висновок про підвищену вивітрюваність породи. Чим більше тріщин і пір, тим міцність матеріалу нижче.

Geoscience – кваліфікований аналіз зразків ґрунту на предмет його міцності як у польових умовах, так і лабораторним методом із застосуванням власного високоточного обладнання в максимально стислий термін.