Jesteś tutaj

Niwelacja geodezyjna to podstawa prac przygotowawczych na każdym rodzaju placu budowy! Głównym zadaniem kompleksu badawczego jest wyrównanie punktów na dużych wysokościach w obszarze rozwoju i nakreślenie dokładnego planu, na którym skupią się projektanci przyszłej konstrukcji.

Kiedy jeszcze pojawia się znaczenie niwelacji geodezyjnej:

 1.     Identyfikacja najdokładniejszej lokalizacji wykopu planowanego placu budowy.
 2.     Obliczanie punktów odpływu ścieków na gruncie.
 3.     Badanie rzeźby terenu.
 4.     Niwelacja jest również niezbędna do rozwiązywania wielu problemów naukowych geodezji.

Geoscience to zespół certyfikowanych specjalistów i profesjonalny nowoczesny sprzęt, co jest dla Ciebie gwarancją rzetelności i szybkości wszystkich wyników!

Metody niwelacji geodezyjnej praktykowane przez Geonaukę

Wszystkie metody wykonania zadeklarowanego zestawu prac podzielone są na 2 grupy - podstawową i dodatkową. Te pierwsze można podzielić na kilka kategorii:

 •     Niwelacja geometryczna - specjaliści wykorzystują celownik poziomy belki na teleskopie niwelatora.
 •     Metoda trygonometryczna – polega na wykorzystaniu zasady pochylenia celownika.
 •     Wyrównywanie hydrostatyczne to proces wyrównywania płynu w kilku pojemnikach.

Podczas stosowania dodatkowych metod niwelacji inżynierowie Geoscience przeprowadzają gęstszą i bardziej szczegółową ocenę danych. Taka praca dzieli się na:

 1.     Poziomowanie automatyczne – w większości przypadków jest stosowane podczas rozpoczynania budowy obiektów drogowych. Podstawą metody jest odczyt wskaźników specjalnych czujników montowanych na pojazdach samochodowych.
 2.     Metodę pomiaru barometrycznego stosuje się głównie na terenach o terenie górzystym i zakłada porównanie wskaźników ciśnienia atmosferycznego na różnych wysokościach.
 3.     Niwelacja stereofotogrametryczna będzie wymagała zastosowania zaawansowanej technologii komputerowej. Niezbędne obrazy na samym początku pobierane są z kosmosu, po czym poddawane są obróbce i doprowadzone do formy „handlowej”.

Po zakończeniu prac kompilowany jest trójwymiarowy model terytorium lub istniejącej struktury. Dzięki apelowi do specjalistów z dziedziny nauk o Ziemi, możliwe jest stworzenie planu technicznego dla obszaru lub całego miasta.

Nowoczesny sprzęt do niwelacji geodezyjnej - dokładność i szybkość pracy z Geoscience

Brygadziści na budowie wykorzystują w swojej pracy lokalny sprzęt. Grupa takich urządzeń obejmuje:

 •     Higrometr - określa wilgotność materiałów użytych podczas budowy na obiekcie.
 •     Poziom - pomaga określić dokładne dane dotyczące wysokości na całym obwodzie witryny. Aparat służy również do porównywania danych z wartościami pośrednimi.

Nowoczesna niwelatorka pozwala na dokładne odwzorowanie horyzontu, co jest niezbędne do zastosowania wiązki celowniczej. Samo urządzenie jest instalowane przez inżynierów na stałym statywie.

Specjaliści z dziedziny nauk o Ziemi stosują w swojej praktyce poziomy z bezpośrednim naświetlaczem (starsze modele są wyposażone w odwrócony naświetlacz), który może zapewnić maksymalną jakość obrazu.

W arsenale jest kilka rodzajów poziomów: urządzenia elektroniczne, urządzenia z kompensatorem, a także sprzęt z cylindryczną poziomicą teleskopu.

Podstawowe parametry niwelacji geodezyjnej w profesjonalnym wykonaniu Geonauka

Podczas rozważanego kompleksu pomiarów geodezyjnych specjaliści stosują szereg metod, które pozwolą osiągnąć maksymalne wyniki (najdokładniejsze). Główne metody:

 1.     Poziomowanie od środka. W tym przypadku odczyty są liczone wzdłuż szyn geodezyjnych, które są instalowane w punktach stojących (zazwyczaj są to punkty przed urządzeniem i za nim). Ta metoda jest najważniejsza podczas prac budowlanych.
 2.     Poziomowanie do przodu. W tym przypadku inżynierowie Geoscience biorą za podstawę linię wody zbiornika (dowolnego) i porównują ją z poziomem oceanu na świecie. Korzystając z tej metody pomiaru, geodeta ma do czynienia z warunkowym systemem wysokości. Dokładność tego systemu nie będzie wystarczająca do wykonania pomiarów w pełnej skali na terenie rozwoju. Niwelacja do przodu to doskonałe rozwiązanie do wykonywania pomiarów lokalnych, gdy nie ma potrzeby stosowania sztywnych wysokości referencyjnych.

 

Niwelacja trygonometryczna jako jeden z kluczowych elementów niwelacji geodezyjnej

Do wykonywania niwelacji trygonometrycznej geodeci wykorzystują teodolit, kipregel i obrotomierz. Głównym celem pomiarów jest określenie nadmiaru za pomocą pochylonej wiązki celowniczej. Inżynierowie zajmujący się geologią obliczają dokładny nadmiar kąta od linii poziomej do górnej krawędzi używanej szyny.
Szczególne znaczenie metody odnotowuje się w przypadku wież energetycznych, jak również innych niestandardowych konstrukcji wysokościowych. Metoda niwelacji trygonometrycznej dostarcza najdokładniejszych danych o wysokościach, gdzie występują znaczne odległości między badanymi obiektami, a także występują narożniki terenu.

Aby uzyskać wynik obliczeń, specjaliści Geoscience wykorzystują następujące dane:

 •     kąt wiązki względem horyzontu;
 •     wysokość urządzenia używanego do pomiarów;
 •     długość linii wzroku;
 •     linia horyzontu.

Niwelacja geodezyjna wykonywana przez profesjonalny zespół inżynierów wyeliminuje błędy projektowe podczas budowy i zagwarantuje niezawodność przyszłej konstrukcji.